Γάμος

  • Επίσκεψη στο χώρο της εκδήλωσης για αξιολόγηση και πρόταση κατάλληλου εξοπλισμού.
  • Προσωπικό ραντεβού με τον Dj για την επιλογή της μουσικής.
  • Διακριτική εγκατάσταση των μηχανημάτων στον χώρο.